Mjere za izradu jedaraT = ________

JS = ________

E = ________

I = ________

P = ________

J = ________
Detalj A - vrh jarbola  


VZP = ________

HZP = ________
Betalj B - hvatište buma za jarbol  


VHK = ________

HHK =________

VH = ________

VU =________

HH = ________

Hvatišta kratova  
K1 =________

K2 = ________


Presjek 1-1 (jarbol)          Presjek 2-2 (bum)  

JHU =________

JU =________

BHU =________

BU = ________


MJERE JARBOLA ZA IZRADU JEDARA
 
Detalj križa  
 
Redni br križa Visina križa od palube cm Duljina križa
(DK) cm
Nagib križa
(NK) cm
1      
2      
3      
4      
5      

 
Izvijanje jarbola  


PJ= ________

PPJ= ________
 Izvijanje prednje pripone - nagib jarbola  


PP =________

PPP =________

NJ =________
Mjere za izradu prednjeg jedra  
FK =________

FP =________

UF =________

GP =________

GK =________

UG =________