Naslovna > Narudžbe / Jedra 3Korak 3/4
 Mjere za izradu prednjeg jedra  
FK=
FP=
UF=
GP=
GK=
UG=
u metrima
    FK i FP - početak i kraj flok klizača mjereno od hvatišta prednjeg štraja.

UF - prosječna udaljenost flok klizača od osi broda.

GP i GK - početak i kraj genova klizača mjereno od hvatišta prednjeg štraja.

UG - prosječna udaljenost genova klizača od osi broda.
Podaci o brodu  
Duljina preko svega (LOA):
Maksimalna širina broda:
Visina jarbola od palube kod jarbola:
Visina palube od vodene linije kod jarbola:
Visina palube od vodene linije na pramcu:
Visina od palube do gornjeg ruba buma:
Duljina tanguna:

Broj na jedru:
Masa (kg):
Tip jarbola:
 
Hrvatski English Italiano German