Naslovna > Proizvodi > Jedra > Izrada jedara

Korak 4/4
   Mjere za izradu prednjeg jedra      T - Maksimalna visina jedra po podigaču mjereno od donjeg do gornjeg hvatišta jedra

T max. - Dužina prednje pripone.

HF- Udaljenost hvatišta jedra od hvatišta prednje pripone

UUF- Udaljenost ulaza jedra u šinu od donjeg hvatišta jedra.

FK -
udaljenost hvatišta jedra od pripone


T =  
T max =
HF =
UUF =
FK =


Tip roll uređaja: 
  Presjek klizača  

U - Širina utora na klizaču
PU - Promjer utora na klizaču

U =  
PU =  


 

Hrvatski English Italiano German