Naslovna > Narudžbe / Jedra


 
Korak prvi (1/4)
Generalne mjere za izradu glavnog jedra
 P =    
E =    
JS =    
I=    
T=    
J=    
   

 
 
Detalj A - vrh jarbola


VZP=     
HZP=     
 
Betalj B - hvatište buma za jarbol


VHK=     
HHK=     
VH=     
VU=     
HH=     
 
 
  Hvatišta kratova
K1=     
K2=     
 
Presjek 1-1 (jarbol)          Presjek 2-2 (bum)
JHU=   JU=  BHU=  BU=

 Komentar:

Napomena: Ako ova skica ne odgovara stanju na Vašoj jedrilici, ili ako imate bilo kakvih nejasnoća u vezi mjerenja, molimo da nas kontaktirate telefonom, ili ovim formularom.

Napomena: Molimo da istaknete mjerne jedinice.

Napomena: Formular se sastoji iz tri dijela pa Vas molimo da ih sve ispunite kako bi procjena bila što točnija.
Kako bi olakšali mjerenje na brodu skice radi unosa podataka možete isprintati ovdje.
 
 
P -
udaljenost od gornjeg ruba buma do maksimalno udaljenog podignutog položaja.

E - udaljenost jarbola do maksimalno mogućeg položaja jedra na bumu.

JS - udaljenost od hvatišta buma na jarbolu do krmenog štraja (vučeno uz bum).

I - visina od palube kraj jarbola do hvatišta prednjeg šraja na jarbolu.

T - Maksimalna visina jedra po podigaču mjereno od gornjeg do donjeg hvatišta.

J - udaljenost od hvatišta prednjeg štrajfa na palubi do jarbola.

   
 


VZP- visina hvatišta zadnjeg štrajha po Pmax

HZP- horizontalna udaljenost hvatišta zadnjeg štrajha do jarbola

  VHK- visina hvatišta krata od buma

HHK- udaljenost hvatišta krata od jarbola

VH- visina hvatišta jedra od buma

VU- visina od buma do ulaza jedra u jarbol

HH- udaljenost hvatišta jedra od jarbola
  K1- udaljenost hvatišta prvog krata na bumu od jarbola

K2- udaljenost hvatišta drugog krata na bumu od jarbola
  JHU- širina ulaza utora za jedro na jarbolu

JU- dubina utora za jedro na jarbolu

BHU- širina ulaza utora za jedro na bumu

BU- dubina utora za jedro na bumu
   
 
Ime i prezime:
  Adresa:
  Tel:
  Mob:
  Fax:
  E-mail:
  Marina:
  Tip broda:
  Ime broda:
Hrvatski English Italiano German